Norges Brannkasse Gildeskål, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 3: 1909-1913, Astaref: SAT/A-5591/Fb/L0003

Kildeinformasjon

SAT/A-5591/Fb/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/1909 - 1913 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger