Norges Brannkasse Gildeskål, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 2: 1906-1909, Astaref: SAT/A-5591/Fb/L0002

Kildeinformasjon

SAT/A-5591/Fb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1906 - 1909 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger