Norges Brannkasse Gildeskål, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 1: 1895-1902, Astaref: SAT/A-5591/Fb/L0001

Kildeinformasjon

SAT/A-5591/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1895 - 1902 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger