Norges Brannkasse Gildeskål, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 3: 1920-1949, Astaref: SAT/A-5591/Fa/L0003

Kildeinformasjon

SAT/A-5591/Fa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fa: Branntakstprotokoller med tekst
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/1920 - 1949 - Branntakstprotokoll med tekst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger