Norges Brannkasse Gildeskål, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 2: 1891-1904, Astaref: SAT/A-5591/Fa/L0002

Kildeinformasjon

SAT/A-5591/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fa: Branntakstprotokoller med tekst
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1891 - 1904 - Branntakstprotokoll med tekst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger