Norges Brannkasse Gildeskål, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 1: 1846-1877, Astaref: SAT/A-5591/Fa/L0001

Kildeinformasjon

SAT/A-5591/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fa: Branntakstprotokoller med tekst
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/11.11.1846 - 21.08.1877 - Branntakstprotokoll med tekst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger