Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 53: 1892-1895

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 53/10.06.1892 - 30.08.1895 - Merket w Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger