Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 52: 1892-1895

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 52/26.04.1892 - 20.09.1895 - Merket u Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger