Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 51: 1890-1892

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 51/27.05.1890 - 07.04.1892 - Merket t Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger