Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 50: 1884-1887

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 50/09.01.1884 - 06.02.1887 - Merket p Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger