Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 45: 1887-1890

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 45/11.03.1887 - 30.04.1890 - Merket r Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger