Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 44: 1884-1887

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 44/07.01.1884 - 23.02.1887 - Merket o Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger