Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 43: 1873-1879

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 43/07.05.1873 - 22.10.1879 - Merket c Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger