Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 42: 1875-1879

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 42/16.01.1875 - 01.02.1879 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger