Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 41: 1867-1883

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 41/27.05.1867 - 22.06.1883 - Merket d Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger