Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 40: 1867-1883

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 40/08.06.1867 - 21.07.1883 - Merket e Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger