Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 39: 1867-1881

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 39/04.02.1867 - 22.01.1881 - Merket a Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger