Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 38: 1867-1884

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 38/06.05.1867 - 08.11.1884 - Merket c Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger