Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 37: 1873-1875

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 37/02.01.1873 - 16.01.1875 - Merket j Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger