Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 35: 1867

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 35/04.02.1867 - 06.06.1867 - Merket b Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger