Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 34: 1860-1867

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 34/21.09.1860 - 27.06.1867 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger