Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 33: 1856-1860

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 33/24.10.1856 - 20.09.1860 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger