Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 32: 1856

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 32/01.07.1856 - 13.09.1856 - Merket e Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger