Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 31: 1856

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 31/20.06.1856 - 03.09.1856 - Merket d Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger