Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 30: 1856

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 30/21.05.1856 - 28.11.1856 - Merket c Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger