Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 29: 1856

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 29/01.04.1856 - 20.05.1856 - Merket b Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger