Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 28: 1856

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 28/03.03.1856 - 19.06.1856 - Merket a Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger