Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 26: 1847-1848

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 26/22.01.1847 - 04.11.1848 - Merket k Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger