Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 25: 1847

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 25/02.01.1847 - 01.02.1847 - Merket j Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger