Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 24: 1847

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 24/15.01.1847 - 11.03.1847 - Merket h Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger