Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 23: 1846-1847

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 23/29.12.1846 - 29.01.1847 - Merket g Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger