Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 22: 1846-1847

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 22/14.12.1846 - 14.01.1847 - Merket f Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger