Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 21: 1846

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 21/27.11.1846 - Merket e Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger