Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 20: 1846

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 20/30.09.1846 - Merket d Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger