Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 19: 1846

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 19/03.10.1846 - 12.12.1846 - Merket c Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger