Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 18: 1846

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 18/26.08.1846 - 30.09.1846 - Merket b Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger