Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 16: 1837-1847

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 16/1837 - 1847 - Rubrikkprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger