Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 15: 1842-1845

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 15/29.09.1842 - 31.12.1845 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger