Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 14: 1837-1842

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 14/1837 - 1842 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger