Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 13: 1827-1837

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 13/1827 - 1837 - Rubrikkprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger