Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 12: 1817-1827

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 12/1817 - 1827 - Rubrikkprotokoll merket b Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger