Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 11: 1825-1827

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 11/14.05.1825 - 07.07.1827 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger