Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 8: 1807-1817

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 8/1807 - 1817 - Rubrikkprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger