Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 6: 1797

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 6/1797 - Rubrikkprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger