Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 5: 1787

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 5/1787 - Rubrikkprotokoll (dublett) Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger