Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 4: 1787

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 4/1787 - Rubrikkprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger