Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 3: 1777

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 3/1777 - Rubrikkprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger