Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 2: 1767-1775

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 2/1767 - 1775 - Rubrikkprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger