Norges Brannkasse Trondheim magistrat, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 1: 1766

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 1/1766 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger