Norges Brannkasse Gimsøy og Valberg, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 5: 1954-1955, Astaref: SAT/A-5588/Fb/L0005

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5588/Fb/L0005
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse Gimsøy og Valberg Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5 /27.11.1954 - 20.12.1955 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.